Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Hostouň, IČO 00253391, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

3. Organizační struktura

Mateřská škola

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace
Dobrohostova 187,
345 25 Hostouň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace
Dobrohostova 187,
345 25 Hostouň

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 - 14:00 hod. (září-červen)                                                                                                            Jiný termín: v době provozu školy dle domluvy předem

4.4 Telefonní čísla

ředitelna - +420 379 496 107
třídy - +420 720 963 185
školní jídelna - +420 603 272 540

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.mshostoun.com/

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace
Dobrohostova 187,
345 25 Hostouň

4.7 Adresa elektronické podatelny

skolka@hostoun.cz

4.8 Datová schránka

ID DS: 3mjetyc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 762662369/0800

6. IČO

60611472

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Výtah z ŠVP PV najdete v záložce Úvod > v sekci Prozkoumáme svět

8.2 Rozpočet

Úřední deska

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

11.2 Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

V současné době nejsou pro MŠ Hostouň vydána žádná rozhodnutí nadřízeného orgánu týkající se výše úhrad za poskytování informací.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro MŠ Hostouň poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 Vyvěšeno dne 31. 1. 2020.


 Vyvěšeno dne 29. 1. 2021. 


Vyvěšeno dne 25.2.2022. 


Vyvěšeno dne 13.1.2023.


Vyvěšeno dne 16.2.2024.  

Poskytnuté informace:

MŠ Hostouň neobdržela v letech 2023, 2022, 2021, 2020 a 2019 žádné žádosti o informace.