O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Zkušení pedagogové

Členové pedagogického týmu mají dlouhodobou praxi s dětmi předškolního věku. 

Organizace dne

6:30 - 8:30  Scházení se, individuální přivítání dítěte s pedagogem, spontánní hry a činnosti podle zájmu dětí, didakticky cílená individuální práce.

8:30 - 8:45 Postupné ukončování her a individuálních činností a společné přivítání v kruhu nebo na elipse, následuje rituál, kterým zahájíme nový den - zvolíme si aktuální téma vyplývající ze zájmu dětí nebo aktuální situace, nebo děti seznámíme s připravenou aktivitou.

8:45 - 9:00  Rozcvička, pohybové cvičení, rytmizace, tanec a cvičení hudbou nebo naopak relaxací s jógou.

9:00 - 9:15  Hygiena, svačina.

9:15 - 9:30   Řízená činnost na komunitním útvaru (kruh, elipsa), práce na dané téma.

9:30 - 11:30   Příprava na pobyt venku - sebeobsluha v šatně, pobyt venku na školní zahradě nebo vycházka do okolí.

11:45 -12:15   Hygiena, oběd.

12:30 -14:00  Poslech čtené pohádky, odpolední odpočinek.

14:30 -16:00  Odpolední svačina, individuální hry a didakticky cílená individuální práce s předškoláky. Za příznivého počasí se odpolední činnosti přesouvají ven, na školní zahradu

Sportujeme i tvoříme

Naším cílem je všestranný rozvoj dětí.